Brak kategorii

Skala Stresu Holmesa i Rahe’a – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka!

Stres dotyka każdego z nas. Silny lub długotrwały może być powodem problemów zdrowotnych. Jest też przyczyną wielu zwolnień lekarskich. Stres od wielu lat jest przedmiotem badaczy. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam pokazać skalę stresu opracowaną przez dwóch psychiatrów – Thomasa Holmesa oraz Richarda Rahe’a. 

Stresorami, czyli czynnikami wywołującymi stres mogą być poważne problemy, drobne kłopoty, ale również – co może być zaskakujące – sytuacje pozornie przyjemne. Do takich należą np. urlop czy Święta Bożego Narodzenia. Jednak jak się głębiej nad tym zastanowić, to urlop może powodować dyskomfort psychiczne i uczucie napięcie. Niektórzy denerwują się czy zdążą na samolot, czy lot przebiegnie bezpiecznie, czy nie zostaną okradzeni itp. 


Skala Stresu Holmesa i Rahe

W 1967 roku amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes oraz Richard Rahe przeprowadzili badanie, którego celem było sprawdzenie czy stres przyczynia się do powstawania ciężkich chorób. Badacze przebadali ponad 5000 osób trafiających na ostry dyżur oraz ich towarzyszących. Prosili ich o wskazanie, czy w ciągu ostatnich 2 lat doświadczyli zdarzeń życiowych z listy, na której były 43 stresujące doświadczenia. Każdemu zdarzeniu przypisali “wagę” stresu. Im więcej badany dodał zdarzeń, tym uzyskał wyższy wynik, co wiązało się z większym prawdopodobieństwem zachorowania. Po tych badania powstała Skala Oceny Społecznego Reagowania (SRRS), bardziej znana jako Skala Stresu Holmesa i Rahe’a.

Oblicz swój wynik

Przygotuj kartkę i długopis lub kalkulator i rozpocznij liczenie. Jeśli w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś danego wydarzenia, dodaj liczbę punktów, która jest mu przypisana. Jeśli doświadczyłeś go więcej razy, to dodaj wynik za każde zdarzenie.

Statystyczny efekt stresorów:

1.  Śmierć współmałżonka (100)

2.  Rozwód (73)

3.  Separacja małżeńska (65)

4.  Pobyt w więzieniu (63)

5.  Śmierć bliskiego członka rodziny (63)

6.  Zranienie ciała lub choroba (53)

7.  Zawarcie małżeństwa (50)

8.  Zwolnienie z pracy (47)

9.  Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)

10.  Przejście na rentę lub emeryturę (45)

11.  Choroba w rodzinie (44)

12.  Ciąża (40)

13.  Kłopoty w pożyciu seksualnym (39)

14.  Powiększenie się rodziny (39)

15.  Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej (39)

16.  Zmiany w dochodach finansowych (38)

17.  Śmierć bliskiego przyjaciela (37)

18.  Zmiana zawodu (36)

19.  Wzrost konfliktów małżeńskich (35)

20.  Hipoteka ponad 10000 dolarów (31)

21.  Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki (30)

22.  Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym (29)

23.  Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego (29)

24.  Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka (29)

25.  Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania (28)

26.  Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka (26)

27.  Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej (26)

28.  Zmiany standardu, poziomu życia (25)

29.  Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń (24)

30.  Starcia z szefem (23)

31.  Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia (20)

32.  Zmiana mieszkania (20)

33.  Zmiana szkoły (20)

34.  Zmiany w spędzaniu wolnego czasu (19)

35.  Zmiany w praktykach religijnych (19)

36.  Zmiany w nawykach życia towarzyskiego (18)

37.  Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 10000 dolarów (17)

38.  Zmiana nawyków snu (16)

39.  Zmiany częstości spotkań rodzinnych (15)

40.  Zmiany nawyków żywieniowych (15)

41.  Urlop (13)

42.  Święta Bożego Narodzenia (12)

43.  Małe naruszenie przepisów prawnych (11)


Po zsumowaniu wszystkich stresorów oraz uzyskaniu końcowego wyniki, sprawdź jakie jest prawdopodobieństwo zapadnięcia na ciężką chorobę:

  • 150–199 jednostek stresu = 37% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat
  • 200–299 jednostek stresu = 51% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat
  • ponad 300 jednostek stresu = 79% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat


Wynik

Jeśli Twój wynik na Skali Stresu Holmesa i Rahe’a jest wysoki, to nie traktuj tego jak wyrok zapadnięcia na poważną chorobę, tylko jako czas na refleksję. Zastanów się, nad swoim trybem życia oraz nad tym jak możesz zadbać o zdrowie. Zidentyfikuj najczęstsze źródła stresu w Twoim życiu, bo jak będziesz znać przeciwnika, to łatwiej będzie z nim walczyć.