Dla Firm

Największą wartością firmy są jej pracownicy. Pracownicy, którzy zazwyczaj chcą się rozwijać, chcą być jeszcze lepszymi specjalistami, managerami. Uważam, że w każdym człowieku drzemie potencjał, tylko czasami trzeba pomóc mu się wydobyć. I ja pomagam to zrobić poprzez warsztaty oraz sesje coachingowe.

Z drugiej strony, pracownicy mogą doświadczać w życiu problemów, które zaburzają ich równowagę psychiczną. Wsparcie otrzymane ze strony pracodawcy jest niezwykle cenne i budujące. Czasami jednak potrzebne jest też wsparcie kogoś z zewnątrz. I w takich sytuacjach proponuję konsultacje psychologiczne dla pracowników.

 

Warsztaty/ wykłady

Rozwój przez doświadczenie

  • Warsztaty aktywizujące uczestników
  • Inspirujące, skłaniające do myślenia i wyciągania wniosków
  • Warsztaty mogą mieć też formę wykładową, jednak… polecam warsztaty, bo one mają większą moc
  • Przykładowe tematy spotkań to prewencja wypalenia zawodowego, skuteczne zarządzanie stresem, budowanie odporności psychicznej
  • Jesteś zainteresowany innym tematem? Porozmawiajmy!

Konsultacje psychologiczne

Dobrostan psychiczny pracowników

Dobrostan psychiczny pracowników przekłada się na zaangażowanie i jakość wykonywanych zadań w pracy. Nawet jeśli problemy, z którymi boryka się pracownik dotyczą życia prywatnego, to jego skutki pracownik będzie też odczuwał w pracy. Podczas konsultacji psychologicznych wspieram na drodze do odzyskania równowagi psychicznej.

Coaching biznesowy

Rozwój pracowników i firmy

  • Sesje coachingowe 1:1
  • Nastawione na rozwój pracowników, co przekłada się również na rozwój firmy
  • Pracuję ze specjalistami oraz managerami
  • Najczęstsze obszary współpracy: wzmacnianie pewności siebie, budowanie odporności psychicznej w sytuacjach biznesowych, skuteczne delegowanie zadań, asertywność, zwiększenie samoświadomości i kontrolowania emocji
Wszystkie spotkania mogą odbyć się zarówno stacjonarnie w siedzibie firmy, jak i zdalnie.