Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies


Przedstawiam Ci dokument, który opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies oraz innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.paulinaziomek.pl
Administrator – Paulina Ziomek-Wołczkiewicz prowadząca działalność gospodarczą: ,,Paulina Ziomek-Wołczkiewicz”, ul. Królewskie Wzgórze 20/33, 80-283 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 876 237 82 96
Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się ze mną hello@paulinaziomek.pl

Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Paulina Ziomek-Wołczkiewicz prowadząca działalność gospodarczą: ,,Paulina Ziomek-Wołczkiewicz”, ul. Królewskie Wzgórze 20/33, 80-283 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 876 237 82 96

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://paulinaziomek.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony, niezależnie czy w sposób aktywny (Interakcje) czy bierny (przeglądanie Strony)

Interakcje – działania podejmowane przez Użytkownika takie jak zapisanie się na newsletter, pozostawienie danych w celu kontaktu, zapisanie się na sesje, publikowanie komentarzy.

RODO – Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacje o zgodności z przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora realizowane jest przede wszystkim zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, Rozporządzenie 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także innymi przepisami Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.

Dane osobowe – skąd mam Twoje dane?

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy, formularz zapisu na sesje oraz system komentarzy.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

W jaki sposób są wykorzystywane?

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Przetwarzam Twoje dane, by informować Cię o nowych wpisach, moich produktach i usługach – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem na jego życzenie – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w tym także w celu zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO polega on na kontakcie z potencjalnym klientem.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na sesję przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w tym także w celu zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO polega on na kontakcie z klientem i zrealizowaniu usługi.
Dane przekazane Administratorowi w ramach systemu komentarzy przetwarzane są w celu dyskusji z Użytkownikiem na tematy wpisów blogowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – polega on na kontakcie z Użytkownikiem.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Komu są udostępniane?

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem operatora płatności, o ile taki zostanie w ramach Strony przyłączony do obsługi Użytkownika.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym, zaufanym podmiotom:

Zenbox sp. z o.o. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, polityka prywatności 

MailerLite – w celu wysyłki newsletterów, polityka prywatności 

Woocommerce – w celu korzystania z systemu sprzedażowego

Przelewy24 – jako operatorowi płatności, 

Infakt – w celu wystawienia faktury za zakupione produkty (o ile kupujący zaznaczy, że chce otrzymać fakturę), polityka prywatności

Twoje prawa

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Administrator zobowiązany jest do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania okresu przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania danych osobowych zgodnie z oznaczonym okresem przetwarzania.
W przypadku usługi newslettera – będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na wysyłkę;
w przypadku formularza kontaktowego – przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu i ewentualnego zrealizowania usługi;
w przypadku zapisania się na sesję – przez czas niezbędny do wykonania świadczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami jak także rozliczania należności z tytułu realizacji usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO) i będą przetwarzane przez okres właściwy dla terminu przedawnienia roszczeń z umowy wynikających oraz terminów związanych z przedawnieniem należności podatkowych.
Dołożę wszelkich starań, aby informacje były przedstawione jasnym i zrozumiałym dla Ciebie językiem oraz abyś otrzymał te informacje przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych lub w najkrótszym możliwym czasie po ich pozyskaniu i abyś miał do nich stały dostęp, niezależnie od tego czy Twoje dane osobowe będą pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Ciebie czy pośrednio.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony
2. Na tej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Pliki Cookies

Drogi Użytkowniku Internetu,
Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.
Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego bloga, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda co konkretnie czytają, oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać tego bloga. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google+, Twitter czy Pinterest.
Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).
Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?
Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

GOOGLE CHROME
Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki.
Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

MOZILLA FIREFOX
Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych.
Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

MICROSOFT INTERNET EXPLORER
Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych.
Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

OPERA
Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

APPLE SAFARI
Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

TELEFONY KOMÓRKOWE, TABLETY ORAZ INNE URZĄDZENIA MOBILNE
Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będę aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.
O wszelkich zmianach będę informować osoby odwiedzające Stronę w tym poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, zostaną wysłane na wskazany adres e-mail dodatkowe informacje lub w uzasadnionych przypadkach mogę wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii.

Postanowienia końcowe.

Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana.
Aktualna Polityka Prywatności obowiązuje od dnia publikacji, tj. od 27.05.2022r.